Tietoa Healing Centeristä

Perustin Healing Centerin syksyllä 2016 tuomaan hyvinvointia sitä tarvitseville. Olen 36-vuotias, perusammatiltani asiakaspalvelun-ja markkinoinnin merkonomi, naimisissa sekä kolmen lapsen äiti. Olen aina ollut kiinnostunut luontaishoidoista. Jo lapsuuden kodissani on käytetty mm. homeopatiaa ja yrttilääkintää. Sairastuin itse noin 10 vuotta sitten ja sain avun luontaislääketieteestä. Siitä innostuneena aloitin pitkään ajatuksissa olleet luontaishoitajan ammattiopinnot. En ollut kuitenkaan saavuttanut vielä sitä tietoutta ja taitoja, jotka halusin. Opintomatkani jatkui ja valmistuin keväällä 2017 luontaisterapeutiksi, koko kehon vyöhyketerapeutiksi eli refleksologiksi. Kevään 2020 aikana valmistuin meditaatio-ja rentoutusohjaajaksi. Parhaillaan opiskelen neuroplasticity: How To Rewire Your Brain, mindfulnessia, sekä profilointia. On kiehtovaa ymmärtää syvällisemmin, miten mielemme sekä kehomme toimii, miten opimme ja miten ajattelemme, miksi toimimme tietynlaisissa tilanteissa, niinkuin toimimme, miten kaikki vaikuttaa lopulta kaikkeen. Jatkuva tiedonhalu ja opiskeluinto vievät minua vuosi vuodelta syvemmälle ihmiskehon saloihin.

Mielenkiintoni heräsi myös energiahoitoihin ja koulutuksen ensimmäisen osion jälkeen aloin testaamaan miten hoidot toimivat läheisiini ja tuttaviini. Odotukseni eivät olleet tuolloin kovin korkealla, mutta hoitotulokset todella yllättivät. Nyt olen Sertifioitu Global Reiki Master ja onnellinen siitä, että ohjauduin oikeille poluille suorittamaan opintoni. Oikeat ihmiset ovat osuneet matkalleni juuri oikeaan aikaan, muuttaen vaivihkaa lopulta koko elämäni suunnan.  Olen kaikesta hyvin kiitollinen.

Olen matkustanut USA:ssa tiiviisti jo 16 vuoden ajan ja tutustunut siellä erilaisiin hoitokulttuureihin, saanut paljon vinkkejä, näkökantoja sekä oppeja mahtavilta ihmisiltä. Mielestäni on upeaa, että Yhdysvalloissa luontaislääketieteen taitajat sekä täydentävien hoitojen osaajat työskentelevät lääkärien rinnalla yhteistyössä asiakaslähtöisesti. Ihmiskehoahan voidaan parhaiten tutkia ja hoitaa kokonaisuutena. Myös Norjassa noin joka toisessa ja Tanskassa noin joka kolmannessa sairaalassa käytetään refleksologiaa, yrttilääkintää, homeopatiaa, kuppausta ja aromaterapiaa. Kansainvälinen tutkimus osoittaa, että täydentävien hoitojen integroiminen terveydenhuoltoon lisääntyy. WHO suosittaakin luontaishoitojen integroimista osaksi kansallista terveydenhuoltoa eli luontaishoitojen asettamista sekä/että -tilanteeseen länsimaisen lääketieteen kanssa.  Matkoiltani saadut opit ovat olleet minulle kultajyviä, olen saanut paljon näkökulmia sekä eväitä opintoihini.

NLP-tekniikat mielen työkaluina, erilaiset muutosprosessit, ajatusten selkeyttäminen, luontaislääkintäohjaus,  sekä erilaiset kehon hoitomuodot ovat alaani.

Olen täydentävien, luonnonmukaisten hoitomuotojen taitaja. Hoidoissani ihminen nähdään fyysisenä, psyykkisenä, henkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena.

Terveydenhoito on parhaimmillaan kehon sekä mielen tasapainoa joka johtaa kokonaisvaltaiseen hyvään oloon, parempaan itsetuntemukseen, kykyyn nauttia elämästä.Luontaisterapeutti noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta, pitää salassa asiakkaaseen liittyvät luottamukselliset tiedot ja ylläpitää asiakaskortistoa, noudattaa Suomen lakeja ja säädöksiä.


Lämmöllä, Jenita Hatara


Kouluttautunut


Luontaisterapeutti, Refleksologi- koko kehon vyöhyketerapeutti, PHYT'S naturo esthetique kauneudenhoitaja, Meditaatio- ja rentoutusohjaaja, Body & Mind Balancer, Global Reiki Master, Unelmakarttaohjaaja, Kouluttaja, NLP-tekniikat, Luontaistuote ohjaus


Luontaisterapeutti ei ole lääkäri, eikä tee diagnoosia. Luontaishoitojen päämäärä on ennaltaehkäistä sairastumista sekä helpottaa hoidettavan oloa, ei korvata lääke-tai lääketieteellistä hoitoa.